Olešnice místní části: Olešnice,Levín ikona-telefon +420 495 486 075
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > GDPR

GDPR

 

Co je GDPR?

     Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.

 

     GDPR bylo přijato v dubnu 2016, ale vstoupí v účinnost až od 25. května 2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. GDPR zavádí astronomické pokuty za porušování nových, přísnějších pravidel a nařizuje některým správcům nebo zpracovatelům osobních údajů zřídit nezávislou kontrolní funkci DPO (Data Protection Officer, tj. Pověřenec pro ochranu osobních údajů).  Více se dozvíte na těchto stránkách.

 

Prohlášení obce Olešnice ke GDPR

     Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání osobních údajů do jiných států.

     Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

 

Správce osobních údajů: Obec Olešnice

sídlo: Olešnice 44, IČ: 00269263, DS: fiaa6uk, telefon: 495 486 075

e-mail: urad@olesnice-nad-cidlinou.cz, podani@olesnice-nad-cidlinou.cz

Pověřenec pro OÚ:           Lucie Říhová,      e-mail: pocidlinsko@seznam.cz   tel: 776 059 979

                                            Matěj Novotný,    e-mail: novotny.nb@gmail.com    tel: 737 039 437

ikona_fb