Olešnice místní části: Olešnice,Levín ikona-telefon +420 495 486 075
eu1.jpg MMR CR.jpg
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Dopravně bezpečnostní úpravy v Olešnici > Úvod a otec myšlenky

Úvod a otec myšlenkyMyšlenka na rekonstrukci chodníků se zrodila už v roce 2015 za vedení obce starostou PhDr. Janem Outlým, Ph.D., který inicioval svými návrhy několik míst pro úpravu vedení vozovky a chodníků v naší obci. Ze šesti navrhovaných míst pro úpravu zastupitelstvo vybralo rekonstrukci chodníků Na Račanech a tzv. vjezdovou bránu před vjezdem do obce.

Cílem projektu jsou dopravně bezpečnostní opatření a rekonstrukce stávajících chodníků na průtahu silnice III. třídy č. 32736 obcí Olešnice, a především bezbariérové zpřístupnění objektů občanské vybavenosti. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti pohybu chodců, a především bezbariérové zpřístupnění objektů občanské vybavenosti obce obyvatelům se sníženou schopností pohybu a orientace. Projekt má za cíl zlepšit pohyb a přístup pěších v dané lokalitě a celou lokalitu zatraktivnit.

Projekt je připravován už od roku 2016, kdy nejdelší dobu trvalo schvalování projektu na stavebním úřadu v Hradci Králové. Nyní je vše připraveno a může se začít.


ikona_fb