Olešnice místní části: Olešnice,Levín ikona-telefon +420 495 486 075
eu1.jpg MMR CR.jpg
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Dopravně bezpečnostní úpravy v Olešnici > Další informace o projektu

Další informace o projektueu1.jpgIROP Integrovaný regionální operační program PO 4: Komunitně vedený místní rozvoj SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Opatření integrované strategie: Bezpečně do škol a zaměstnání

 

Projekt: Dopravně bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků Olešnice

 

Registrační číslo    CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011441

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 

Cílem projektu jsou dopravně bezpečnostní opatření a rekonstrukce stávajících chodníků na průtahu silnice III. třídy č. 32736 obcí Olešnice, a především bezbariérové zpřístupnění objektů občanské vybavenosti. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti pohybu chodců, a především bezbariérové zpřístupnění objektů občanské vybavenosti obce obyvatelům se sníženou schopností pohybu a orientace. Projekt má za cíl zlepšit pohyb a přístup pěších v dané lokalitě a celou lokalitu zatraktivnit.MMR CR.jpg


Starosta v úřadu

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2
Svátek - úřad uzavřen
3 4
5 6
Starosta nepřítomen
7 8 9
Starosta přítomen
10 11
12 13
Starosta přítomen do 17:00 hod
14 15 16
Starosta přítomen
17 18
19 20
Starosta přítomen
21 22 23
Starosta přítomen
24 25
26 27
Starosta přítomen
28 29 30
Starosta přítomen
1 2

ikona_fb