Olešnice místní části: Olešnice,Levín ikona-telefon +420 495 486 075
eu1.jpg MMR CR.jpg
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Svoz nebezpečného odpadu - duben 2018

Datum konání: 28. 4. 2018

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 Na základě smlouvy bude proveden dne 28.4.2018 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu v rozsahu odpadů uvedených ve smlouvě, či dodatku.

Harmonogram pro svoz nebezpečných složek odpadů je navržen následovně:

Počáteční stanice

Cílová stanice

Obec

Čas odjezdu

Obec

Čas příjezdu

Doba stání

Místo stání

 

 

Olešnice

8,30

15 min

U OÚ

Olešnice

8,45

Levín

8,50

10 min

U zastávky

Levín

9,00

       

nebezpecny-odpad.jpgSbírané druhy nebezpečných odpadů

 

Z provozu automobilů :

autobaterie, vyjeté oleje, olejové filtry, brzdové kapaliny, brzdové destičky, spojkové kotouče, obaly se zbytky pohonných hmot, antikorozních prostředků, nemrznoucích směsí, čistících prostředků, zaolejované hadry apod.

Fotochemikálie :

tonery, znečištěné obaly se zbytky vývojky, ustalovače, barviva, bělidla, inkoustů apod.

Kosmetika :

znečištěné obaly se zbytky odlakovače, přelivů, laků na vlasy, krémů, sprejů apod.

Tuky a oleje :

fritovací, motorové, topné a jiné oleje, olejové filtry, vazelíny, absorpční materiály s obsahem ropných látek, apod.

Světelné a jiné zdroje podléhající režimu zpětnému odběru :

nerozbité zářivky, úsporné žárovky, suché články (baterie), akumulátory apod.

Domácí elektrospotřebiče podléhající režimu zpětného odběru :

televizory, chladničky, drobné elektrospotřebiče

Obaly se zbytky nebezpečných látek nebo jimi znečištěné

znečištěné obaly se zbytky nebezpečných látek, od kyselin, louhů, barev, acetonu, toulenu, lepidel, pryskyřic, chladících a hydraulických kapalin, hydroxidů, rozpouštědel, pracích a mycích prostředků, dezinfekcí, postřikových látek, hnojiv a deratizačních prostředků apod.

Je možné v rámci tohoto sběru odvést i přiměřené množství pneumatik.


Autor: obec Olešnice Publikováno 20. 3. 2018 15:26

Vypouštění Olešského rybníku

Oznamujeme Vám, že dne 16. 3. 2018 bude zahájeno vypouštění rybníka Olešský v k. ú. Olešnice nad Cidlinou. Upozorňujeme, že z důvodu nepříznivé hydrologické situace se může termín změnit.

S pozdravem

Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s.


Publikováno 12. 3. 2018 16:47

Uzavírka Palackého ulice v Chlumci nad Cidlinou

Uzavírka Palackého ulice v Chlumci nad Cidlinou

Vážené občanky, vážení občané,
Od 26. března 2018 bude uzavřena ulice Palackého od křižovatky ke sběrnému dvoru ke křižovatce U stré brány z důvodu pokládky kanalizace a celkové rekonstrukce vozovky a chodníků. Od 23. dubna se pak tato uzavírka protáhne až k semaforům na Pražské ulici. Uzavírka potrvá do 30. června 2018.
Uzavírka ovlivní provoz autobusových linek:
• 230016 (Kolín-Žiželice-Chlumec n.Cidl.) dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
• 240058 (Záboří n.L.-Týnec n.L.-Žiželice-Chlumec n.Cidl.) dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Po dobu uzavírky nebude umožněn průjezd autobusů.
Během uzavírky nebude obsluhována zastávka Chlumec n.Cidl.,,nem., zastávka Olešnice bude přemístěna za křižovatku 111/32736 s místní komunikací.
Spoje linek č. 230016 a 240058 pojedou ze zastávky Olešnice,Levín do obce Olešnice (zast. Olešnice„náves), obslouží náhradní zastávku Olešnice a dále po 111/32736, 1/327 do Chlumce nad Cidlinou, ulicí Rooseveltova a Husova do zastávky Chlumec n. Cidl.,,stará brána a dále po své trase. Objízdná trasa je obousměrná.
Označení náhradní zastávky přenosným označníkem zajistí zhotovitel stavby. Na zastávce Chlumec n.Cidl.,,nem., bude upozornění o neobsluhování zastávky po dobu uzavírky (zajistí zhotovitel stavby ve spolupráci se správcem označníku).
Po dobu uzavírky bude na dotčených linkách vydán objížďkový jízdní řád.
V případě zkrácení nebo prodloužení stanoveného termínu uzavírky, dle vydaného rozhodnutí, je zhotovitel povinen informovat dopravce v co nejkratším možném termínu, nejméně 5 pracovních dní před danou situací, tj. v případě prodloužení uzavírky 5 pracovních dní před původně schváleným koncem uzavírky, při zkrácení uzavírky 5 dní před nově plánovaným termínem ukončení uzavírky.

18047-Chlumec nad Cidlinou - ul. Palackého_Stránka_1.jpg18047-Chlumec nad Cidlinou - ul. Palackého_Stránka_2.jpg


Autor: obec Olešnice Publikováno 9. 3. 2018 17:54

Obec Nepolisy hledá ředitele/ku Základní a Mateřské školy

 Starosta obce Nepolisy vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Nepolisy s nástupem od 1.8.2018 nebo dle dohody. p01-vyhlkonkurs-297-2162.pdf


Publikováno 5. 3. 2018 17:07

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 15. 2. 2018

Vážené občanky a občané, na našich webových stránkách je zveřejněn zápis z posledního zasedání zastupitelstva ze dne 15. února 2018 včetně odkazu na jeho zvukový a obrazový záznam.


Autor: obec Olešnice Publikováno 26. 2. 2018 18:15

Pozvánka na Retro ples v Olešnici

Datum konání: 17. 3. 2018

Plak+ít ples RETRO 2018_final_A3.jpg


Publikováno 20. 2. 2018 9:27

Fotografie z karnevalu 2018

Na našem webu byly přidány nové fotografie z Dětského karnevalu. Chcete-li se podívat na fotografie v nezmenšené velikosti, pak se podívejte na webové stránky Zoneramy ZDE.


Publikováno 7. 2. 2018 18:11

Dětský karneval v Olešnici

plakat4.jpg


Publikováno 2. 2. 2018 17:22

Prezidentské volby - 2. kolo v Olešnici (výsledky za obec)

2 kolo voleb.jpg


Publikováno 27. 1. 2018 14:30

Tříkrálová sbírka a Olešnice 2018

dovolte, abych Vám poděkoval za pomoc při organizaci Tříkrálové sbírky 2018. Výtěžek letošní lednové sbírky činí 1 483 278 Kč. Ve srovnání s předešlým rokem se vybralo o 242 700 Kč více na královéhradecku a o 61 354 Kč na třebechovicku. Celkem bylo zapečetěno 384 kasiček.
Letošní sbírka svým počasím připomínala spíše Velikonoce. Krásné počasí jistě přispělo k tak vysokému výtěžku. Nicméně věřím, že převažujícím důvodem takového výsledku je i naše práce. Pomoc, kterou přivážíme do domácností seniorů, nemocných, umírajících, rodin s dítětem s postižením...
Do Tříkrálové sbírky se v hradeckém okrese zapojilo více než patnáct set lidí. Nadchli se pro myšlenku vnést do ulic radostné poselství vánoc krásnou koledou, zpěvem a svojí energií. Rozhodli se pomoci dobré věci a pomohli sehnat tak potřebné finanční prostředky pro lidi, kterým život neukazuje vlídnou tvář.
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky určený pro oblastní charitu Hradec Králové bude použit na rozvoj Střediska rané péče Sluníčko, které poskytuje služby rodinám pečujícím o děti s postižením v raném věku, Domácí hospicovou péči, která umožňuje umírajícím lidem a jejich blízkým strávit poslední chvíle společně v domácím prostředí. Dále na odborné sociální poradenství v rámci Poradny Domácí hospicové péče a Poradny pro lidi v tísni, které nabízí podporu doprovázení a sdílení v těžkých životních situacích. Výtěžek z třebechovicka bude využit pro zajištění pečovatelské služby v regionu. Pět procent na realizaci humanitárních projektů v lndii a Hondurasu. Tři procenta tvoří krizový fond charit pro rychlou pomoc při mimořádných událostech (např. při povodních). Třetina výtěžku je tradičně určena na humanitární pomoc Charity Česká republika v zahraničí, u nás a na další charitní projekty na pomoc lidem v nouzí.

S upřímným poděkováním a přáním všeho dobrého, Mgr. Václav Hrček, ředitel oblastní charity Hradec Králové.

Tříkrálová 2018.jpg


Autor: obec Olešnice Publikováno 22. 1. 2018 17:11


ikona_fb