Změna úředních hodin, zjišťování průběhu hranic, čarodějnice

přidáno: 23. 4. 2017 5:31, autor: Obec Olešnice

Vážené občanky a vážení občané,
dovolte mi upozornit vás na důležité informace.
Od 1. května se na obecním úřadu mění úřední hodiny a to na každý pátek od 15:00 hod do 18:00 hod, kde bude přítomna účetní paní Havlínová a jednou za 14 dní starosta obce a to v sudé týdny.
Dále mi dovolte upozornit na zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním. Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic písemně zváni nejméně týden předem. Upozorňuji na povinnost se tohoto zjišťování účastnit nebo vyslat svého zástupce. Podrobnosti naleznete na  úřední desce i na Facebooku.
A konečně mi dovolte vás pozvat na každoroční pálení čarodějnic, které se bude konat v neděli 30. dubna o 18 hod. O občerstvení je postaráno, jen s sebou vezměte opékací jehly.
Všechny tyto informace najdete na webových stránkách obce nebo na Facebookových stránkách obce.

Comments