Registr oznámení

Níže naleznete odkaz na Registr oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích je veden na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů za Obec Olešnice.


Žádost o nahlédnutí do registru lze  podat:

  • osobně u evidenčního orgánu (tím je starosta obce)
  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
  • elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu - spisovka(zavinac)olesnice-nad-cidlinou.cz

Po ověření žádosti  o nahlédnutí do registru podané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu Vám pracovník evidenčního orgánu udělí uživatelské jméno a přístupové heslo, které Vám  doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou. Uživatelské jméno a přístupové heslo Vás opravňuje nahlížet na těchto stránkách  do registru v elektronické podobě z libovolného počítače připojeného k veřejné datové síti.

Žádost o nahlédnutí do registru je ke stažení na stránce s formuláři.