O obci‎ > ‎

Základní údaje o obci

Obec Olešnice tvoří vsi Olešnice a Levín. Níže uvedené údaje byly platné k 31. 12. 2014 a jejich zdrojem je Regionální informační systém (RIS).
Základní statistické údaje

ZUJ (kód obce): 570524
NUTS5: CZ0 521570524
LAU 1 (NUTS 4): CZ0521 - Hradec Králové
NUTS3: CZ052 - Královéhradecký kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Chlumec nad Cidlinou
Obec s rozšířenou působností: Hradec Králové
Katastrální plocha (ha): 639
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2015: 338
Nadmořská výška (m n.m.): 222
Zeměpisné souřadnice (WGS-84): 15° 26' 53'' E , 50° 8' 25'' N
První písemná zpráva (rok): 1 393
PSČ: 50351


Demografická struktura


Celkem 0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 +
Celkem 338 68 197 18 55
Muži 169 40 100 10 19
Ženy 169 28 97 8 36


Kde pracují občané obce

Kde pracují občané obce
Zemědělství, lesnictví, rybářství 5
Zpracovatelský průmysl 7
Stavebnictví 15
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 15
Doprava a skladování 8
Ubytování, stravování a pohostinství 5
Činnosti v oblasti nemovitostí 0
Profesní, vědecké a technické činnosti 3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1
Ostatní činnosti 4
Nezařazeno 5
Státní organizace - počet subjektů 0
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 1
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 65
Svobodná povolání - počet subjektů 3
Ostatní právní formy - počet subjektů 3
Počet subjektů bez zaměstnanců 32
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 3
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 0
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0


Poloha obce

www.kr-kralovehradecky.cz


Olešnicí je v České republice šest. Naše leží na pomezí Královéhradeckého, Pardubického a Středočeského kraje. Patříme do Královéhradeckého kraje, okresu Hradec Králové.Znak a prapor obce


Katastr obce


Druhy pozemků

Orná půda (ha) 435
Chmelnice (ha) 0
Vinice (ha) 0
Zahrady (ha) 23
Ovocné sady (ha) 1
Trvalé trávní porosty (ha) 39
Zemědělská půda (ha) 498
Lesní půda (ha) 68
Vodní plochy (ha) 18
Zastavěné plochy (ha) 10
Ostatní plochy (ha) 47