Archiv zpráv‎ > ‎

Zasedne obecní zastupitelstvo

přidáno: 7. 12. 2016 0:13, autor: Obec Olešnice   [ aktualizováno 7. 12. 2016 0:14 ]
Ve středu 14. 12. 2016 se od 18:00 hodin uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu zasedání zastupitelstva obce. Návrh programu: Zprávy ze zasedání výborů zastupitelstva – kontrolní výbor, finanční výbor; Žádost o poskytnutí dotace – Knihovna města Hradce Králové, Wonkova 1262/1a, 500 02 Hradec Králové, IČ:  00125491; Revokace usnesení zastupitelstva obce č. 2016-09-21/5 ze dne 21. 9. 2016; Rozpočtové opatření starosty č. 3/2 ze dne 25. 11. 2016; Podnět k vybudování dětského hřiště v Levíně; Rozpočet obce Olešnice na rok 2017; Rozpočtový výhled obce na roky 2018-2020; Prodej pozemků parc. č. 485/2, 485/3, 485/4, 485/5, 485/6, 485/7, 485/8 a 485/9, vše k. ú. Olešnice nad Cidlinou, se zřízením služebnosti cesty. Podklady pro jednání zastupitelstva jsou k dispozici zde.