Archiv zpráv‎ > ‎

Mapa Olešnice se přepíše

přidáno: 18. 1. 2017 0:06, autor: Obec Olešnice   [ aktualizováno 18. 1. 2017 0:08 ]
V letošním roce proběhne v Olešnici "obnova katastrálního operátu novým mapováním". Česky řečeno, přijedou geodeti a zaměří nově a lépe hranice všech pozemků, obrysy budov a jiných staveb. Přesný termín, kdy akce proběhne, bude obci oznámen nejméně 30 dnů předem.
Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov písemně zváni nejméně týden předem, přitom jsou povinni označit trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků. Způsob označení musí být v souladu s § 91 vyhlášky č. 357/2013 Sb. (katastrální vyhláška). Pokud vlastník hranice svých pozemků neoznačí, může katastrální úřad hranice označit na náklad vlastníka a uložit mu navíc pokutu. Neoznačují se hranice zemědělských a lesních pozemků, které jsou sloučeny do větších půdních celků. Vlastníci takových pozemků se vyzývají, aby předem vyhledali zachované úseky hranic pozemků a při zjišťování průběhu hranic na ně upozornili komisi.
Zaměstnanci katastrálního úřadu jsou oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele. Oprávnění ke vstupu na nemovitost prokazují služebním průkazem. Vlastník nemovitosti je povinen strpět umístění měřických značek na nemovitosti. Bližší informace naleznete zde.