Archiv zpráv‎ > ‎

Důležité informace k napojení domů na kanalizaci

přidáno: 21. 9. 2016 5:04, autor: Obec Olešnice   [ aktualizováno 21. 9. 2016 5:12 ]
V úterý 20. září 2016 proběhla v kulturním domě informační schůzka se zástupci Královéhradecké provozní, a.s., na níž majitelé nemovitostí mohli získat praktické informace o připojení na kanalizaci. Rekapitulujeme základní pokyny.
  1. Kanalizace bude uvedena do provozu 1. října 2016.
  2. Všechny domy s výjimkou ulice u lesa a Jižní ulice mají čas na přepojení domů do 30. června 2017. (Kdo se nebude chtít na kanalizaci napojit, musí si do té doby instalovat uzavřenou nepropustnou jímku a odpadní vody sám dle zákona likvidovat).
  3. Domy v ulici u lesa a v Jižní ulici jsou už na kanalizaci napojené, z čehož plyne, že od 1. října 2016 jsou majitelé povinni platit stočné. Nejpozději do konce září tedy musejí uzavřít na zákaznickém centru Královéhradecké provozní, a.s. příslušnou smlouvu. Výjimkou jsou nemovitosti s vlastní domovní čistírnou odpadních vod pořízenou v minulosti spolu se stavbou domu. Do doby, než jim vyprší platnost povolení k vypouštění čištěných vod, nemusejí smlouvu s KHP uzavírat a stočné platit.
  4. Původní dešťová kanalizace zůstává v provozu - okapy na ni nechejte napojené. Do nové kanalizace smí téct jen odpadní voda z domácností (kromě Jižní ulice a ulice u lesa, kde je kanalizace jednotná).
  5. Než vaši nemovitost napojíte na novou kanalizaci, musíte se odebrat na zákaznické centrum KHP, a.s. a podepsat příslušnou smlouvu - není možné se nejprve napojit a pak řešit smlouvu.
  6. Až budete mít hotový výkop a dům na kanalizaci napojený, nechejte si provedení stavby fotograficky zdokumentovat místostarostou obce Jaromírem Hruškou, tel. 607 203 933. Současně bude proveden odpočet vodoměru.
  7. Pokud máte vlastní zdroj vody (studnu), lze stočné hradit buď paušálem, nebo instalovat podružný vodoměr. Stejně tak lze pořídit zálivkový vodoměr, pokud velké množství "městské vody" používáte k zalévání zahrady. Tyto skutečnosti proberete s pracovníky zákaznického centra KHP, a.s., až půjdete uzavřít smlouvu.
  8. S uzavřením smlouvy nemusíte otálet. I když ji uzavřete nyní, stočné budete platit až od doby, kdy se na kanalizaci napojíte.
  9. Smlouvu můžete uzavřít osobně na KHP, a.s., v Hradci Králové nebo v Novém Bydžově, nebo korespondenčně či v zastoupení (stačí plná moc s neověřeným podpisem).
Bližší informace najdete v informačním letáku KHP, a.s. (k dispozici zde). Aktuální vzor smlouvy na odvádění odpadních vod si ještě před návštěvou zákaznického centra můžete stáhnout zde. Formulář pro případ používání vlastní vody si můžete stáhnout zde, formulář pro pořízení zálivkového vodoměru zde. Další informace lze získat na zákaznické lince KHP, a.s. – tel. 841 11 12 13 nebo na webu http://www.khp.cz/informace-ke-smlouve.html.