Archiv oznámení


Zasedne zatupitelstvo obce

přidáno: 6. 3. 2017 0:34, autor: Obec Olešnice   [ aktualizováno 6. 3. 2017 0:35 ]

Ve středu 8. března 2017 od 18 hodin se v zasedací místnosti obecního úřadu uskuteční 14. zasedání zastupitelstva obce. Na programu je mj. dotace na autobusovou dopravu či zpráva o uplatňování územního plánu. Zasedání je veřejné, vaše návštěva vítána.

NEBUDEME !!! bez proudu

přidáno: 8. 2. 2017 7:31, autor: Obec Olešnice   [ aktualizováno 10. 2. 2017 1:01 ]

Předevčírem jsme dle pokynu ČEZ Distribuce oznámili, že 23. 2 bude přerušena dodávka elektřiny. Dne ČEZ tuto zprávu odvolal, takže pokud nyní firma neodvolá své odvolání, můžete i 23. 2. bez omezení roztáčet své elektroměry!

Tato zpráva se ruší:
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., oznamuje občanům Olešnice (Levína se to asi netýká), že dne 23. 2. 2017 od 7:30 do 15:30 bude v celé obci přerušena dodávka elektřiny. Dovoluje si vás požádat, abyste provedli potřebná opatření, a zamezili tak případným škodám na zařízení a majetku. Omlouvá se a ujišťuje, že časový rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu. Děkuje vám za pochopení.

Mapa Olešnice se přepíše

přidáno: 18. 1. 2017 0:06, autor: Obec Olešnice   [ aktualizováno 18. 1. 2017 0:08 ]

V letošním roce proběhne v Olešnici "obnova katastrálního operátu novým mapováním". Česky řečeno, přijedou geodeti a zaměří nově a lépe hranice všech pozemků, obrysy budov a jiných staveb. Přesný termín, kdy akce proběhne, bude obci oznámen nejméně 30 dnů předem.
Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov písemně zváni nejméně týden předem, přitom jsou povinni označit trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků. Způsob označení musí být v souladu s § 91 vyhlášky č. 357/2013 Sb. (katastrální vyhláška). Pokud vlastník hranice svých pozemků neoznačí, může katastrální úřad hranice označit na náklad vlastníka a uložit mu navíc pokutu. Neoznačují se hranice zemědělských a lesních pozemků, které jsou sloučeny do větších půdních celků. Vlastníci takových pozemků se vyzývají, aby předem vyhledali zachované úseky hranic pozemků a při zjišťování průběhu hranic na ně upozornili komisi.
Zaměstnanci katastrálního úřadu jsou oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele. Oprávnění ke vstupu na nemovitost prokazují služebním průkazem. Vlastník nemovitosti je povinen strpět umístění měřických značek na nemovitosti. Bližší informace naleznete zde.

Máme dotaci na projekt kanalizace v Podjámě

přidáno: 13. 1. 2017 0:49, autor: Obec Olešnice   [ aktualizováno 13. 1. 2017 0:50 ]

1. dubna 2016 jsme požádali o dotaci na vypracování projektové dokumentace pro lokalitu Podjáma v Olešnici. Královéhradecký kraj naši žádost nepovažoval za Apríla, v prosinci jí vyhověl a nyní už máme podepsanou smlouvu. Najdete ji, jako všechny smlouvy, na webu obce. Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace proběhlo v březnu 2016, vyhrála jej společnost IKKO Hradec Králové, s.r.o. s cenou 105.270 Kč vč. DPH. Královéhradecký kraj přispěje 84.000 Kč, tedy takřka 80 %. Zhotovení dokumentace neznamená automaticky, že se stavba bude realizovat. O tom pravděpodobně rozhodne až zastupitelstvo, které vzejde z voleb 2018.

V Tříkrálové sbírce se vybralo 5.307 Kč

přidáno: 12. 1. 2017 3:02, autor: Obec Olešnice   [ aktualizováno 12. 1. 2017 23:47 ]

Zástupci obce a Oblastní charity Hradec Králové dnes otevřeli kasičku z Tříkrálové sbírky pořádané v Olešnici a Levíně v sobotu 7. ledna. Sepsali o tom tento protokol. Na domácí hospicovou péči a další aktivity charity přispěli občané celkem 5.307 korunami. Děkujeme koledníkům Kritýnce Netolické, Matějovi Rybovi a Martinovi Dvořákovi za jejich ochotu koledovat v třeskutém mrazu, jejich doprovodu, Martinovi Netolickému, že děti obchůzku absolvovaly bezpečně, všem rodičům koledníků za to, že děti této akci propůjčili, paní Haně Rybové za poskytnutí textilu a paní Haně Ettelové z Lučič za výrobu kostýmů tří králů.

Informace o ptačí chřipce

přidáno: 10. 1. 2017 7:53, autor: Obec Olešnice   [ aktualizováno 10. 1. 2017 7:53 ]

Státní veterinární správa sepsala základní informace a postupy pro případ podezření z nákazy ptačí chřipkou. Chováte-li drůbež či jiné ptactvo, věnujte jim prosím pozornost. Naleznete je zde.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

přidáno: 3. 1. 2017 6:11, autor: Obec Olešnice   [ aktualizováno 3. 1. 2017 6:11 ]

Město Chlumec nad Cidlinou vyhlašuje výběrové řízení na místo údržbář komunální techniky, řidič vozidel skupiny C+T, údržbář komunikací a městského mobiliáře. Více informací zde.

Pomozte popsat staré fotografie!

přidáno: 30. 12. 2016 9:37, autor: Obec Olešnice   [ aktualizováno 30. 12. 2016 9:37 ]

Pan Pavel Procházka (člen zastupitelstva obce) se nabídl, že zdigitalizuje staré fotografie ze života obce, kterých je na obecním úřadě velké množství. Díky němu tak budeme moci zprostředkovat vzpomínky na minulost všem návštěvníkům webu. Galerii naleznete pod odkazem Fotogalerie (na stránce sjeďte níže pod úvodní galerii obce). Protože ale řada fotografií postrádá datování, legendu a příběh, vyzýváme zájemce, kteří budou o dění zachyceném na fotkách mít zajímavé informace, aby se na pana Procházku obrátili, nejlépe e-mailem na adresu pavel.cipisek@gmail.com. Děkujeme.

Poplatky za svoz odpadu a psy 2017 lze platit i převodem

přidáno: 30. 12. 2016 1:09, autor: Obec Olešnice   [ aktualizováno 30. 12. 2016 1:17 ]

Připomínáme, že nejdříve po Novém roce, ale nejpozději do 31. ledna 2017 je nutné uhradit poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2017 a nalepit na popelnici novou známku. Do stejného data je třeba uhradit poplatek za psy. Platit je možné hotově, kartou, nebo nově i převodem na účet obce. Číslo účtu je 213265344/0300. Pokud svůj účet ovládáte chytrým telefonem, můžete si číslo účtu sejmout pomocí níže uvedeného QR kódu. Při platbě převodem na účet prosím uveďte variabilní symbol v tomto tvaru: číslo 1, jste-li z Olešnice, + vaše číslo popisné, nebo číslo 2, jste-li z Levína, + vaše číslo popisné. Příklad: č.p. 12 v Olešnici použije variabilní symbol 112. Číslo popisné 37 z Levína použije variabilní symbol 237 a podobně. Poplatek za popelnici a za psy lze poukázat dohromady v jedné platbě. Bezhotovostní platby upřednostňujeme. Pokud pošlete peníze na účet, počkejte den nebo dva, než si přijdete pro známku, aby se platba stihla připsat. Termíny svozu odpadů si můžete stáhnout zde.Ceník poplatků za dvoz odpadu:
při 13 svozech ročně  630 Kč;
při 26 svozech ročně 1 020 Kč;
při 39 svozech ročně 1 260 Kč;
při 52 svozech ročně 1 836 Kč;
jednorázový pytel 50 Kč.

Sazba poplatku za psy:
za prvního psa 30 Kč,
za druhého psa téhož držitele 50 Kč,
za třetího a každého dalšího psa téhož držitele 100 Kč.


Tříkrálová sbírka

přidáno: 29. 12. 2016 20:58, autor: Obec Olešnice   [ aktualizováno 29. 12. 2016 20:59 ]


V Olešnici a Levíně po Novém roce opět proběhne Tříkrálová sbírka. Koledníci budou domácnosti obcházet v sobotu 7. ledna 2017 v dopoledních hodinách. Věříme, že občané dle svých možností přispějí na pomoc potřebným.

1-10 of 77