Novinky


 • Disco párty na Olešnickém rybníku

  Přidáno v , autor: Obec Olešnice
 • Mapa Olešnice se přepíše
  V letošním roce proběhne v Olešnici "obnova katastrálního operátu novým mapováním". Česky řečeno, přijedou geodeti a zaměří nově a lépe hranice všech pozemků, obrysy budov a jiných staveb. Přesný termín, kdy akce proběhne, bude obci oznámen nejméně 30 dnů předem.
  Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov písemně zváni nejméně týden předem, přitom jsou povinni označit trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků. Způsob označení musí být v souladu s § 91 vyhlášky č. 357/2013 Sb. (katastrální vyhláška). Pokud vlastník hranice svých pozemků neoznačí, může katastrální úřad hranice označit na náklad vlastníka a uložit mu navíc pokutu. Neoznačují se hranice zemědělských a lesních pozemků, které jsou sloučeny do větších půdních celků. Vlastníci takových pozemků se vyzývají, aby předem vyhledali zachované úseky hranic pozemků a při zjišťování průběhu hranic na ně upozornili komisi.
  Zaměstnanci katastrálního úřadu jsou oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele. Oprávnění ke vstupu na nemovitost prokazují služebním průkazem. Vlastník nemovitosti je povinen strpět umístění měřických značek na nemovitosti. Bližší informace naleznete zde.
  Přidáno v 18. 1. 2017 0:08, autor: Obec Olešnice
 • Máme dotaci na projekt kanalizace v Podjámě
  1. dubna 2016 jsme požádali o dotaci na vypracování projektové dokumentace pro lokalitu Podjáma v Olešnici. Královéhradecký kraj naši žádost nepovažoval za Apríla, v prosinci jí vyhověl a nyní už máme podepsanou smlouvu. Najdete ji, jako všechny smlouvy, na webu obce. Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace proběhlo v březnu 2016, vyhrála jej společnost IKKO Hradec Králové, s.r.o. s cenou 105.270 Kč vč. DPH. Královéhradecký kraj přispěje 84.000 Kč, tedy takřka 80 %. Zhotovení dokumentace neznamená automaticky, že se stavba bude realizovat. O tom pravděpodobně rozhodne až zastupitelstvo, které vzejde z voleb 2018.
  Přidáno v 13. 1. 2017 0:50, autor: Obec Olešnice
 • V Tříkrálové sbírce se vybralo 5.307 Kč
  Zástupci obce a Oblastní charity Hradec Králové dnes otevřeli kasičku z Tříkrálové sbírky pořádané v Olešnici a Levíně v sobotu 7. ledna. Sepsali o tom tento protokol. Na domácí hospicovou péči a další aktivity charity přispěli občané celkem 5.307 korunami. Děkujeme koledníkům Kritýnce Netolické, Matějovi Rybovi a Martinovi Dvořákovi za jejich ochotu koledovat v třeskutém mrazu, jejich doprovodu, Martinovi Netolickému, že děti obchůzku absolvovaly bezpečně, všem rodičům koledníků za to, že děti této akci propůjčili, paní Haně Rybové za poskytnutí textilu a paní Haně Ettelové z Lučič za výrobu kostýmů tří králů.
  Přidáno v 12. 1. 2017 23:47, autor: Obec Olešnice
Zobrazení příspěvků 1 - 4 z 76 Zobrazit více »


Termíny, události, akceRYCHLÝ KONTAKT

495 486 075
777 640 504
OBEC OLEŠNICE
č.p. 44
503 51 OLEŠNICE
Pátek
7:30-9:30
16:30-19:00