Novinky
 • Zasedne zatupitelstvo obce
  Ve středu 8. března 2017 od 18 hodin se v zasedací místnosti obecního úřadu uskuteční 14. zasedání zastupitelstva obce. Na programu je mj. dotace na autobusovou dopravu či zpráva o uplatňování územního plánu. Zasedání je veřejné, vaše návštěva vítána.
  Přidáno v 6. 3. 2017 0:35, autor: Obec Olešnice
 • NEBUDEME !!! bez proudu
  Předevčírem jsme dle pokynu ČEZ Distribuce oznámili, že 23. 2 bude přerušena dodávka elektřiny. Dne ČEZ tuto zprávu odvolal, takže pokud nyní firma neodvolá své odvolání, můžete i 23. 2. bez omezení roztáčet své elektroměry!

  Tato zpráva se ruší:
  Společnost ČEZ Distribuce, a.s., oznamuje občanům Olešnice (Levína se to asi netýká), že dne 23. 2. 2017 od 7:30 do 15:30 bude v celé obci přerušena dodávka elektřiny. Dovoluje si vás požádat, abyste provedli potřebná opatření, a zamezili tak případným škodám na zařízení a majetku. Omlouvá se a ujišťuje, že časový rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu. Děkuje vám za pochopení.

  Přidáno v 10. 2. 2017 1:01, autor: Obec Olešnice
 • Mapa Olešnice se přepíše
  V letošním roce proběhne v Olešnici "obnova katastrálního operátu novým mapováním". Česky řečeno, přijedou geodeti a zaměří nově a lépe hranice všech pozemků, obrysy budov a jiných staveb. Přesný termín, kdy akce proběhne, bude obci oznámen nejméně 30 dnů předem.
  Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov písemně zváni nejméně týden předem, přitom jsou povinni označit trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků. Způsob označení musí být v souladu s § 91 vyhlášky č. 357/2013 Sb. (katastrální vyhláška). Pokud vlastník hranice svých pozemků neoznačí, může katastrální úřad hranice označit na náklad vlastníka a uložit mu navíc pokutu. Neoznačují se hranice zemědělských a lesních pozemků, které jsou sloučeny do větších půdních celků. Vlastníci takových pozemků se vyzývají, aby předem vyhledali zachované úseky hranic pozemků a při zjišťování průběhu hranic na ně upozornili komisi.
  Zaměstnanci katastrálního úřadu jsou oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele. Oprávnění ke vstupu na nemovitost prokazují služebním průkazem. Vlastník nemovitosti je povinen strpět umístění měřických značek na nemovitosti. Bližší informace naleznete zde.
  Přidáno v 18. 1. 2017 0:08, autor: Obec Olešnice
 • Máme dotaci na projekt kanalizace v Podjámě
  1. dubna 2016 jsme požádali o dotaci na vypracování projektové dokumentace pro lokalitu Podjáma v Olešnici. Královéhradecký kraj naši žádost nepovažoval za Apríla, v prosinci jí vyhověl a nyní už máme podepsanou smlouvu. Najdete ji, jako všechny smlouvy, na webu obce. Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace proběhlo v březnu 2016, vyhrála jej společnost IKKO Hradec Králové, s.r.o. s cenou 105.270 Kč vč. DPH. Královéhradecký kraj přispěje 84.000 Kč, tedy takřka 80 %. Zhotovení dokumentace neznamená automaticky, že se stavba bude realizovat. O tom pravděpodobně rozhodne až zastupitelstvo, které vzejde z voleb 2018.
  Přidáno v 13. 1. 2017 0:50, autor: Obec Olešnice
Zobrazení příspěvků 1 - 4 z 77 Zobrazit více »


Termíny, události, akceRYCHLÝ KONTAKT

495 486 075
777 640 504
OBEC OLEŠNICE
č.p. 44
503 51 OLEŠNICE
Pátek
7:30-9:30
16:30-19:00